Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vovemshop, Legedyk 32, 8629 RN Scharnegoutum.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vovemshop kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Vovemshop, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vovemshop verstrekt.

Bij Vovemshop kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Vovemshop deze gegevens nodig heeft

Vovemshop verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Vovemshop je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Vovemshop gegevens bewaart

Vovemshop bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer):
  tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden):
  zolang als je het account hebt.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen):
  Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Correspondentie:
  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen met anderen

Vovemshop verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vovemshop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vovemshop gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Payment processor

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Bentacera. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Bentacera heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Bentacera is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Bentacera gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@strikwerdasmit.nl. Vovemshop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL

Vovemshop neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vovemshop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Vovemshop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vovemshop op via info@strikwerdasmit.nl.

Contact

Https://vovemshop.nl/ is een website van Strikwerda & Smit Promotions B.V. Strikwerda & Smit Promotions B.V is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Legedyk 32, 8629 RN Scharnegoutum
 • Vestigingsadres: Legedyk 32, 8629 RN Scharnegoutum
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 01159148
 • Telefoon: 0515 – 520 770
 • E-mailadres: info@strikwerdasmit.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.